Kommunerna som är bäst på Instagram

instagram_kommuner_ranking

Företaget Placebrander genomför varje år en ranking över de kommuner som är störst på Instagram. Marknadsföring på Instagram har blivit allt viktigare för destinationer, med möjligheten att sprida en skön visuell bild av sin plats.

Topplistan visar dels vilken plats som har flest antal följare och dels hur resultatet är i förhållande till befolkningsmängd.

Läs mer hos Placebrander